Ένταξη για χρηματοδότηση δύο προτάσεων του Δήμου Βέροιας στο «Αντώνης Τρίτσης»


... συνολικού ύψους 3.244.922,75€


Αφορά στα έργα «Αστική αναζωογόνηση Δήμου Βέροιας» και «Ολοκλήρωση βρεφικού σταθμού Κυψέλης Δήμου Βέροιας»


Την ένταξη δύο έργων με τίτλο: 1) «Αστική αναζωογόνηση Δήμου Βέροιας» στον Άξονα «Ποιότητα ζωής και εύρυθμη λειτουργία των πόλεων, της υπαίθρου και των οικισμών» προϋπολογισμού 1.979.922,75€ και 2) «Ολοκλήρωση βρεφικού σταθμού Κυψέλης Δήμου Βέροιας» στον Άξονα «Παιδεία, Πολιτισμός, Τουρισμός και Αθλητισμός», προϋπολογισμού 1.265.000,00€ του Προγράμματος «Αντώνης Τρίτσης» ενέκρινε με απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Εσωτερικών, κ. Στυλιανού Πέτσα, το ΥΠΕΣ.


Όπως είχε ανακοινώσει ο Δήμαρχος Βέροιας, κ. Κωνσταντίνος Βοργιαζίδης, στην πρόσφατη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου της 21ης Ιουλίου 2021, εγκρίθηκαν οι δύο προτάσεις που αφορούν:

Α) στην «Αστική αναζωογόνηση Δήμου Βέροιας» που περιλαμβάνει δύο υποέργα:

1) Την Αντικατάσταση του ελαστικού συνθετικού τάπητα του στίβου στο δημοτικό γυμναστήριο Δ. Βικέλας επιφάνειας περίπου 9.000 μ2 (ΥΠΟΕΡΓΟ 1), προϋπολογισμού 895.000€ και

2) τη Μελέτη ανέγερσης κλειστού γυμναστηρίου και ανάπλασης υπαίθριου χώρου δραστηριοτήτων στην είσοδο της πόλης της Βέροιας (ΥΠΟΕΡΓΟ 2), προϋπολογισμού 1.084.922,75€

ΚΑΙ

Β) στην «Ολοκλήρωση βρεφικού σταθμού Κυψέλης Δήμου Βέροιας» που αφορά στην αποπεράτωση της κατασκευής Βρεφικού Σταθμού στην περιοχή Κυψέλη της Βέροιας. Ειδικότερα περιλαμβάνει Η/Μ εγκαταστάσεις, εγκαταστάσεις ύδρευσης, αποχέτευσης, θέρμανσης, κλιματισμού, εξαερισμού, ισχυρών και ασθενών ρευμάτων, ενεργητικής και παθητικής πυροπροστασίας, καύσιμου αερίου, ανελκυστήρα, φωτοβολταϊκού, διαμόρφωση εσωτερικής τοιχοποιίας, ελαιοχρωματισμούς, διαμόρφωση WC και χώρων προετοιμασίας γευμάτων, καθώς και διαμόρφωση περιβάλλοντα χώρου.


Η χρηματοδότηση των έργων πραγματοποιείται μέσω επενδυτικού δανείου που χορηγείται από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, συνομολογείται με δανειακή σύμβαση μεταξύ του «Τ.Π & Δανείων» και του Δήμου που είναι ο Κύριος του Έργου και γνωστοποιούνται οι όροι του δανείου. Κατόπιν καλείται το Δημοτικό Συμβούλιο να αποφασίσει για την αποδοχή των όρων του επενδυτικού δανείου το οποίο αποπληρώνεται από πόρους του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) του Υπουργείου Εσωτερικών.

logo 31.png