ΑΓΙΟΚΑΤΑΤΑΞΗ ΑΓΙΟΥ ΚΑΛΛΙΝΙΚΟΥΑΡΧΙΕΡΑΤΙΚΟ ΣΥΛΛΕΙΤΟΥΡΓΟ.ΣΤΗΝ ΕΔΕΣΣΑ !logo 31.png