Ανάγκη οικονομικής βοήθειας σε πολύτεκνη οικογένεια της Ημαθίας


Πολύ μεγάλη ανάγκη οικονομικής και άλλης βοήθειας έχει πολύτεκνη οικογένεια της Ημαθίας, με παιδί που πάσχει από σοβαρή μορφή καρκίνου.


Τηλ. επικοινωνίας: 6934020159


Iban Εθνικής Τράπεζας:


GR 680111 0461 00000 461 9562 4435

logo 31.png