top of page

Δέκα προτάσεις ΕΒΕΠ για ελαφρύνσεις και διευκολύνσεις σε επιχειρήσεις


Ο πρόεδρος του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Πειραιώς, Βασίλης Κορκίδης, πιστεύει πως, απώτερος σκοπός της κυβέρνησης, παρά τις αντιξοότητες, τις φυσικές καταστροφές, το δημοσιονομικό κόστος των αποζημιώσεων και την πορεία των εσόδων, πρέπει να συνεχίσει να είναι, οι ελαφρύνσεις και διευκολύνσεις σε νοικοκυριά και επιχειρήσεις. Το Ε.Β.Ε.Π. επεξεργάζεται μια σειρά οικονομικών προτάσεων, που θα καταθέσει στο Επιμελητηριακό Συμβούλιο Αττικής, την Κεντρική Ένωση Επιμελητηρίων και βεβαίως στα αρμόδια οικονομικά υπουργεία, στο πλαίσιο των συναντήσεων των φορέων με τον πρωθυπουργό, Κ. Μητσοτάκη, ενόψει του βήματος της ΔΕΘ.


Το φορολογικό πακέτο δέκα μέτρων, που επεξεργάζεται το Ε.Β.Ε.Π., απαιτεί, αφενός, δημοσιονομικό χώρο τουλάχιστον 1 δις ευρώ ετησίως και, αφετέρου, χρονικό διάστημα τριών ετών για την ολοκλήρωση φοροελαφρύνσεων μόνιμου χαρακτήρα. Μεταξύ άλλων, οι βασικότερες προτάσεις είναι οι εξής:


  • χαμηλότερο ΦΠΑ στις μεταφορές, μη οινοπνευματώδη, εστίαση και θεάματα,

  • περαιτέρω μείωση των ασφαλιστικών εισφορών από 3 σε 5 μονάδες,

  • αναστολή της εισφοράς αλληλεγγύης στους μισθωτούς του ιδιωτικού τομέα,

  • νέες κλίμακες ΕΝΦΙΑ για μείωση 8% κατά μέσο όρο το 2022.

Οι προτεινόμενες παρεμβάσεις στο φορολογικό τοπίο του 2023 και 2024 πρέπει να προβλέπουν:

  • πλήρη κατάργηση της εισφοράς αλληλεγγύης,

  • περαιτέρω μείωση των ασφαλιστικών εισφορών κατά 0,60 ποσοστιαίες μονάδες,

  • μείωση κατά 50% αρχικά και κατάργηση του τέλους επιτηδεύματος,

  • μείωση του συντελεστή φορολογίας των επιχειρήσεων στο 20% από το 24%,

  • μείωση του συντελεστή των εταιρειών που συγχωνεύονται από 22% σε 11%,


καθιέρωση δύο βασικών συντελεστών ΦΠΑ 11% και 22%, από 13% και 24%, με διατήρηση του υπερμειωμένου συντελεστή στο 6%.


Οι φορείς της αγοράς αναμένουμε το οικονομικό επιτελείο να οριστικοποιήσει το προσχέδιο του προϋπολογισμού στις αρχές Σεπτεμβρίου, προκειμένου να προτείνει το νέο χρονοδιάγραμμα των φοροελαφρύνσεων, που τελικά θα αποφασίσει ο πρωθυπουργός. Ως εκ τούτου οι προβλέψεις των οικονομικών επιδόσεων του διμήνου Αυγούστου και Σεπτεμβρίου θα κρίνουν εν πολλοίς την επίτευξη των στόχων του β’ εξαμήνου για συνολικά φοροέσοδα 25,6 δις ευρώ ή έσοδα 22 δις ευρώ μέχρι τον Δεκέμβριο, δίνοντας μια καθαρή εικόνα του μεγέθους του δημοσιονομικού χώρου, που απαιτείται για προσεχείς φοροελαφρύνσεις.


Παρά τα χαμηλότερα δηλωθέντα εισοδήματα σε βάθος δεκαπενταετίας, αυτό το δίμηνο αναμένεται νέα υπερσυσσώρευση φορολογικών υποχρεώσεων. Επίσης, παρά το γεγονός πως φέτος μόνο 1 στα 3 ΑΦΜ έχουν χρεωστικά εκκαθαριστικά, οι συνολικά απαιτούμενοι φόροι θα είναι αυξημένοι τον Αύγουστο και τον Σεπτέμβριο κατά 30%, φθάνοντας τα 4,5 δις ευρώ μηνιαίως. Εκτός από τις τρέχουσες ασφαλιστικές εισφορές και τις δόσεις ρυθμίσεων ληξιπρόθεσμων οφειλών θα πρέπει τέλος Αυγούστου να πληρωθούν, δύο εκκαθαριστικά του ΕΦΚΑ για την εκκαθάριση εισφορών του 2019 και 2020 καθώς και η 2η δόση ΦΠΑ για το β’ τρίμηνο, ενώ, έως τις αρχές Σεπτεμβρίου, θα πρέπει να καταβληθεί διπλή δόση φόρου εισοδήματος.


Το Ε.Β.Ε.Π. είναι θετικό στα φορολογικά κίνητραπου ενθαρρύνουνσυνέργειες και που σχεδιάζει το οικονομικό επιτελείοτηςκυβέρνησης αναφορικά με τη μείωση κατά 50% του φορολογικού συντελεστή όσων συγχωνεύονται ή προχωρούν σε αναδιάρθρωση, υπό τον όρο ότι τα κέρδη δεν θα κεφαλαιοποιούνται, ούτε θα διανέμονται στους μετόχους,αλλά θα κατευθύνονται σε επενδύσεις παγίων. Σύμφωνα με τον υπουργό Οικονομικών, Χ. Σταϊκούρα, αποτελεί προτεραιότητα η μονιμοποίηση όλων των μειώσεων φόρων που ισχύουν σήμερα, ενώ, στρατηγικός στόχος της κυβέρνησης είναι η επιτάχυνση της ανάπτυξης μέσω και της φορολογικής πολιτικής, ώστε να μειωθεί σταδιακά το υψηλό "φορολογικό φορτίο".


Ο μηνιαίος λογαριασμός φόρων και εισφορών εξακολουθεί να είναι βαρύς, με την ελπίδα όμως, πως η χρηστή διαχείριση της δημοσιονομικής ευελιξίας, παρά το δημοσιονομικό κόστος των καταστροφών από τις πυρκαγιές, εξακολουθεί να αφήνει περιθώρια διευκολύνσεων για το 2021 και νέων φοροελαφρύνσεων μετά το 2022.

logo 31.png
bottom of page