Δημαιρεσίες 2021. Στις 7 Νοεμβρίου τα νέα προεδρεία στα δημοτικά συμβούλια και στις επιτροπές


Τον Κυριακή 7 Νοεμβρίου και όχι τον Σεπτέμβριο θα πραγματοποιηθούν οι δημαιρεσίες για την εκλογή νέων θεσμικών συλλογικών οργάνων σε δήμους και περιφέρειες, σύμφωνα με εγκύκλιο του υπουργείου Εσωτερικών.


Η εκλογική διαδικασία θα αφορά νέα προεδρεία δημοτικών και περιφερειακών συμβουλίων, καθώς και μελών στις Οικονομικές Επιτροπές και Επιτροπές Ποιότητας Ζωής.


Η χρονική κατάτμηση προκύπτει από το γεγονός ότι η παρούσα δημοτική περίοδος λήγει την 31η Δεκεμβρίου 2023.


Η εγκύκλιος δεν αναφέρεται στη θητεία των αντιδημάρχων και των προέδρων των νομικών προσώπων, που προφανώς λήγει κανονικά στις 31 Αυγούστου.

logo 31.png