top of page

Διαδικτυακή συνεδρίαση του 5ου Δημοτικού Συμβουλίου Παίδων Δήμου Βέροιας


O Δήμος Βέροιας, η Δ/νση Α/θμιας Εκπ/σης Π.Ε.Ημαθίας και το 3ο Περιφερειακό Κέντρο Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού (ΠΕ.Κ.Ε.Σ.) Κεντρικής Μακεδονίας, επιθυμώντας να αναδείξουν και να στηρίξουν στην πράξη τη Διεθνή Σύμβαση (1989) για τα Δικαιώματα του Παιδιού, έχουν αποδεχτεί την πρόταση εφαρμογής εκπαιδευτικού προγράμματος που κατέθεσε η Αντιδήμαρχος Παιδείας και Ισότητας Φύλων κ. Τζήμα Συρμούλα.Η πρόταση απευθύνεται σε μαθητές/τριες ΣΤ΄ τάξης των Δημοτικών Σχολείων του Δήμου Βέροιας και αφορά το 5Ο Δημοτικό Συμβούλιο Παίδων Δήμου Βέροιας ως ένα εκπαιδευτικό πρόγραμμα που θα εφαρμοστεί για πέμπτο συνεχόμενο σχολικό έτος. Βασική επιδίωξή του είναι η διενέργεια μίας συνεδρίασης του «Δημοτικού Συμβουλίου Παίδων», στην οποία θα παρουσιαστούν οι απόψεις και οι θέσεις των παιδιών/κατοίκων του Δήμου Βέροιας.


Οι ιδιαίτερες συνθήκες που έχει δημιουργήσει η διασπορά του κορωνοϊού (Covit-19) και στη χώρα μας, τα αυξημένα μέτρα ασφάλειας και προστασίας προκάλεσαν την αναγκαία τροποποίηση της λειτουργίας βασικών θεσμών, όπως του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Βέροιας. Οι συνεδριάσεις γίνονται διαδικτυακά και με τον ίδιο βηματισμό θα πραγματοποιηθεί και το Δημοτικό Συμβούλιο των Παίδων.

Την Παρασκευή 17 Δεκεμβρίου 2020 και ώρα 10.00΄π.μ. θα πραγματοποιηθεί διαδικτυακή συνεδρίαση του «5ου Δημοτικού Συμβουλίου Παίδων Δήμου Βέροιας», μέσω της πλατφόρμας Cisco webex, όπου οι μαθητές/τριες θα παρουσιάσουν τις εργασίες τους. Η παρουσίαση θα γίνει είτε ατομικά, εφόσον πρόκειται για ατομική εργασία, είτε από έναν εκπρόσωπο της ομάδας της τάξης στην περίπτωση που η πρόταση είναι ομαδική.


Τη συνεδρίαση θα χαιρετίσουν ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου παιδείας κ. Κόπτσης. και ο Περιφερειακός Διευθυντής Π/θμιας και Δ/θμιας Εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδονίας κ. Μπαχαράκης. Συντονιστής της διαδικασίας θα είναι ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Βέροιας. Στα εικονικά έδρανα του προεδρείου παρίστανται ο Δήμαρχος Βέροιας, κ. Βοργιαζίδης Κων/νος, η Αντιδήμαρχος παιδείας κ. Τζήμα Συρμούλα, ο Δ/ντής Α/θμιας Εκπ/σης Π.Ε.Ημαθίας κ. Πυρινός Δημήτριος, ο Οργανωτικός Συντονιστής Εκπαιδευτικού Έργου κ. Νικόλαος Γραίκος, ο Συντονιστής Εκπαιδευτικού Έργου κ. Γεώργιος Μακαρατζής, η Συντονίστρια Εκπαιδευτικού Έργου κ. Αικατερίνη Παπαγεωργίου και ο γραμματέας του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Ανδρέας Πανετσίδης για την τήρηση των πρακτικών.


Στο τέλος, οι Παίδες - Δημοτικοί Σύμβουλοι μπορούν να συζητήσουν, να τοποθετηθούν αναφορικά με τις εισηγήσεις των μελών της συνεδρίασης και να δεχθούν απαντήσεις από τους αρμόδιους αντιδημάρχους. Η φάση αυτή δεν είναι τόσο διαδικασία προσομοίωσης του Δημοτικού Συμβουλίου στο σύνολό της ως θεσμού, ως κεντρικού οργάνου και ως συστήματος λειτουργιών του Δήμου, αλλά ως άσκηση εκπαίδευσης της πολιτικής σκέψης και του πολιτικού λόγου του μαθητή «Δημοτικού Συμβούλου» στο πλαίσιο της οργανωμένης στην ολομέλεια συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου των Παίδων.


Με ευθύνη του Δήμου θα κρατηθούν τα Πρακτικά της Ολομέλειας της Συνεδρίασης 2021 του 5ου Δημοτικού Συμβουλίου των Παίδων Βέροιας σε ηλεκτρονική μορφή. Λόγω του κανονισμού προστασίας προσωπικών δεδομένων για τα ανήλικα συμμετέχοντα πρόσωπα που διέπει την εκπαιδευτική πλατφόρμα WEBEX δεν θα είναι δυνατή η παρουσία δημοσιογράφων στην τηλεδιάσκεψη και θα σταλεί σχετικό δελτίο τύπου μετά την ολοκλήρωση όπως επίσης θα δημοσιευθούν τα σχετικά πρακτικά της συνεδρίασης.


Με τιμή

Η αντιδήμαρχος Παιδείας και Ισότητας των Φύλων

Τζήμα Συρμούλα


logo 31.png
bottom of page