top of page

Η ενορία του Διαβατού υποδέχτηκε τη Δεξιά Χείρα του Αγίου Σπυρίδωνος


Την Τρίτη 9 Μαΐου το απόγευμα στα προπύλαια του περικαλλούς Ιερού Ναού των Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης Διαβατού πραγματοποιήθηκε η υποδοχή της Δεξιάς Χείρας του Αγίου Σπυρίδωνος Επισκόπου Τριμυθούντος.


Το Ιερό Λείψανο μετέφερε από την αρχόντισσα των Επτανήσων, την όμορφη Κέρκυρα, ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Κερκύρας, Παξών και Διαποντίων Νήσων κ. Νεκτάριος, ενώ το υποδέχτηκε ο Πρωτοσύγκελλος της Ιεράς Μητροπόλεως μας Αρχιμ. Αθηναγόρας Μπίρδας, παρουσία κληρικών της Μητροπόλεως μας και πλήθους ευλαβών πιστών.


Στη συνέχεια τελέστηκε ο Πανηγυρικός Εσπερινός της εορτής της Μεσοπεντηκοστής χοροστατούντος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Κερκύρας κ. Νεκταρίου, ο οποίος κήρυξε και τον θείο λόγο.


Η Δεξιά Χείρα του Αγίου Σπυρίδωνος θα παραμείνει στην ενορία του Διαβατού μέχρι την Κυριακή 14 Μαΐου, ενώ καθημερινά θα τελούνται Ιερές Ακολουθίες σύμφωνα με το πρόγραμμα που έχει ανακοινωθεί από τον δραστήριο προϊστάμενο του Ιερού Ναού Πρωτοπρ. Λάζαρο Μουρατίδη.


Στο τέλος ο Πρωτοσύγκελλος της Ιεράς Μητροπόλεως μας Αρχιμ. Αθηναγόρας Μπίρδας μετέφερε τις θερμές ευχαριστίες του Ποιμενάρχου μας, Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Βεροίας, Ναούσης και Καμπανίας κ. Παντελεήμονος, προς τον Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη Κερκύρας κ. Νεκτάριο και τη συνοδεία του, αναφέροντας μεταξύ άλλων: Μέσα στήν εὐφρόσυνη ἀτμόσφαι­ρα τῆς ἀναστασίμου περιόδου ἀλλά καί τῆς προετοιμασίας γιά τήν ἱερά πανήγυρη τοῦ ἐνοριακοῦ ἱεροῦ ναοῦ τοῦ Διαβατοῦ, τοῦ ἀφιερω­μένου στούς ἁγίους θεοστέπτους βασιλεῖς καί ἰσαποστόλους Κων­στα­ντίνο καί Ἑλένη, εἴχαμε πρό ὀλίγου τή μεγάλη εὐλογία νά ὑπο­δεχθοῦμε μέ συγκίνηση καί κα­τάνυξη τή δεξιά χεῖρα τοῦ μεγάλου πατρός τῆς Ἐκκλησίας μας, τοῦ ἁγίου Σπυρίδωνος ἐπισκόπου Τρι­μυ­θοῦντος, τοῦ θαυματουργοῦ.


Εἴμεθα εὐγνώμονες καί ὑπόχρεοι τῆς ἀγάπης σας καί τοῦ κόπου σας, Σεβασμιώτατε Ἅγιε Κερκύρας, Παξῶν καί Διαποντίων νήσων κ.κ. Νεκτάριε, γιατί γιά ἄλλη μία φορά, χωρίς νά ὑπολογίσετε τόν κόπο τοῦ ταξιδίου καί τίς πολλές ὑπο­χρεώσεις σας στήν Ἱερά σας Μη­τρόπολη, δεχθή­κατε μέ τήν καλω­σύνη πού σᾶς χαρακτηρίζει τήν παράκλησή μας, καί μᾶς μεταφέ­ρατε σήμερα τό ἱερό αὐτό κειμήλιο καί θησαύρισμα τῆς πίστεώς μας, τή δεξιά χεῖρα τοῦ ἁγίου Σπυρί­δωνος στό Διαβατό καί τήν Ἱερά Μητρόπολη Βεροίας, Να­ούσης καί Καμπανίας.


Εἴμεθα βαθύτατα εὐγνώμονες, γιατί προσφέρετε στούς εὐλαβεῖς ἐνορίτες τοῦ Διαβατοῦ ἀλλά καί σέ ὅλο τόν πιστό κλῆρο καί λαό τῆς Ἠμαθίας τήν εὐκαιρία νά τό προ­σκυνήσουμε καί νά λάβουμε τή χά­ρη καί τήν εὐλογία τοῦ ἁγίου Σπυ­ρίδωνος, νά λάβουμε τή χάρη τοῦ Θεοῦ. Διότι ὁ Θεός εἶναι αὐτός, ὁ ὁποῖος ὄχι μόνο ἐνίσχυσε καί ἐν­δυνάμωσε τόν ἅγιο Σπυρίδωνα γιά νά ἐπιτελέσει μέ αὐτό τό χέρι, τό ὁποῖο ἀσπαζόμεθα ἐν εὐλαβείᾳ σήμερα, τό θαῦμα μέ τό κεραμίδι, μέ τό ὁποῖο κατετρόπωσε τόν αἱρε­τικό καί Χριστομάχο Ἄρειο, ἀλλά καί τό διατήρησε ἄφθαρτο καί τό ἀνέδειξε, ὅπως καί τό λοιπό σεπτό καί χαριτόβρυτο ἱερό σκήνωμά του, ἀκένωτο θησαυρό θαυμάτων καί ἰάσεων καί ἀείρροο πηγή εὐλογίας καί χάριτος γιά ὅλους μας αἰῶνες τώρα.


Σᾶς εὐχαριστοῦμε καί πάλιν καί πολλάκις, γιατί ἡ εὐγενής καί ἀγαπῶσα καρδία σας θέλησε νά κάνει καί ἐμᾶς μετόχους αὐτῆς τῆς οὐρανίου εὐλογίας, τήν ὁποία ἐσεῖς καθημερινά ἀπολαμβάνετε, ἔχοντας τόν θαυματουργό ἅγιο Σπυρίδωνα παροικοῦντα καί μέ­νοντα στήν Ἱερά Μητρόπολή σας καί στήν εὐλογημένη νῆσο τῆς Κερ­κύρας, τῆς ὁποίας εἶναι ἔφορος καί προστάτης, καί σᾶς παρακαλῶ νά ἀπευθύνετε λόγο ἀγαθό καί ἐπι­στηρικτικό πρός τόν εὐσεβῆ λαό τοῦ Θεοῦ πού ἦλθε σήμερα γιά νά ὑποδεχθεῖ τό ἱερό λείψανο καί νά λάβει τήν εὐλογία τοῦ ἁγίου Σπυ­ρίδωνος.

Comments


logo 31.png
bottom of page