top of page

Ομιλία σε εκδήλωση της Γραμματείας Αγροτικών Φορέων της Νέας Δημοκρατίας


...και της Δ.Ε.Ε.Π. Θεσσαλονίκης.


Ο Υφυπουργός Οικονομικών και βουλευτής Ημαθίας, κ. Απόστολος Βεσυρόπουλος, μιλώντας σε εκδήλωση που διοργανώθηκε στη Σίνδο της Θεσσαλονίκης, κατόπιν πρωτοβουλίας της Γραμματείας Αγροτικών Φορέων της Νέας Δημοκρατίας και της Δ.Ε.Ε.Π. Θεσσαλονίκης, αναφέρθηκε εκτενώς σε ζητήματα αγροτικής πολιτικής, κινήτρων και χρηματοδοτικών εργαλείων που απασχολούν τους ανθρώπους που ασχολούνται με τον πρωτογενή τομέα.

Ο κ. Βεσυρόπουλος αναφέρθηκε αρχικά στο διευρυμένο πλαίσιο ευκαιριών που δημιουργείται για τους αγρότες τα πέντε επόμενα χρόνια, μέσω του συνδυασμού αξιοποίησης πόρων της νέας Κοινής Αγροτικής Πολιτικής που τίθεται σε εφαρμογή από την 1η Ιανουαρίου του 2023, των πόρων του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας και των πόρων του ΕΣΠΑ, τονίζοντας παράλληλα τις ευκαιρίες χρηματοδότησης που παρέχονται από το Ταμείο Εγγυήσεων Αγροτικής Ανάπτυξης, που τελεί υπό τη διαχείριση της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας.


Ο Υφυπουργός Οικονομικών, κ. Απόστολος Βεσυρόπουλος, αναφέρθηκε, μεταξύ άλλων, στην κορυφαία φορολογική μεταρρύθμιση του νόμου 4935/2022, μέσω του οποίου παρέχονται για πρώτη φορά γενναία φορολογικά κίνητρα για την ισχυροποίηση της εθνικής αγροτικής οικονομίας, τονίζοντας ότι πρόκειται για μία ολοκληρωμένη παρέμβαση που θέτει τις βάσεις για τον μετασχηματισμό της αγροτικής οικονομίας και μάλιστα σε μια εξαιρετικά κρίσιμη συγκυρία.


Στον νόμο αυτό περιλαμβάνονται γενναία φορολογικά κίνητρα όπως η απαλλαγή για πρώτη φορά από την καταβολή του φόρου εισοδήματος κατά 50% επί των φορολογητέων κερδών από την άσκηση αγροτικής επιχειρηματικής δραστηριότητας. Το συγκεκριμένο κίνητρο που έχει ήδη τεθεί σε ισχύ από την 1η Ιανουαρίου του 2022, έχει ένα ευρύ πεδίο εφαρμογής και αφορά τους κατά κύριο επάγγελμα αγρότες, είτε αυτοί δραστηριοποιούνται μεμονωμένα εφόσον συνάπτουν έγγραφη σύμβαση συμβολαιακής γεωργίας είτε είναι μέλη συλλογικών αγροτικών σχημάτων. Μοναδική προϋπόθεση είναι η διάθεση στον συνεταιρισμό ή στο πλαίσιο έγγραφων συμβάσεων συμβολαιακής γεωργίας ποσοτήτων ίσων με το 75% των όμοιων ή παρεμφερών προϊόντων παραγωγής του αγρότη.


Παράλληλα, ο Υφυπουργός Οικονομικών αναφέρθηκε εκτενώς σε σειρά πρόσθετων μέτρων στήριξης του πρωτογενούς τομέα, που έχουν υλοποιηθεί από την αρχή της διακυβέρνησης της χώρας, στα οποία περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, τα εξής:

  • Η θέσπιση για όλα τα φυσικά πρόσωπα, ελεύθερους επαγγελματίες, αγρότες, μισθωτούς και συνταξιούχους, εισαγωγικού φορολογικού συντελεστή 9% για τα εισοδήματα έως 10.000 ευρώ αντί του 22% που ίσχυε πριν.

  • Η μείωση του φορολογικού συντελεστή για τα αγροτικά συνεταιριστικά σχήματα από το 13% στο 10%.

  • Η επαναφορά στο 55% από το 100% της προκαταβολής φόρου εισοδήματος από επιχειρηματική δραστηριότητα, για τα φυσικά πρόσωπα, σε μόνιμη βάση.

  • Η κατάργηση της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης και μάλιστα σε μόνιμη βάση, από το φορολογικό έτος 2023, μέτρο το οποίο έχει ως ωφελούμενους 3 εκατομμύρια φορολογούμενους, μισθωτούς του ιδιωτικού και του δημοσίου τομέα, συνταξιούχους, επιχειρηματίες, ιδιοκτήτες ακινήτων και αγρότες, όλα τα φυσικά πρόσωπα, σε μία ιδιαίτερα δύσκολη συγκυρία.

  • Η μείωση του ΦΠΑ στις ζωοτροφές και στα λιπάσματα από το 13% στο 6%. 2

  • Η παράταση της απαλλαγής από την υποχρέωση καταβολής του τέλους επιτηδεύματος για τους αγρότες που υπάγονται στο κανονικό καθεστώς ΦΠΑ και για τους αλιείς της παράκτιας αλιείας.

  • Η καθιέρωση από την 1η Ιανουαρίου 2022 μηδενικού συντελεστή ειδικού φόρου κατανάλωσης στο πετρέλαιο εσωτερικής καύσης που χρησιμοποιείται στη γεωργία.

  • Η θέσπιση κινήτρων, με το νόμο 4941/2022, στο πλαίσιο της πράσινης ανάπτυξης με στόχο την ενίσχυση των περιβαλλοντικών δράσεων και επενδύσεων, ώστε να ενισχυθούν οι επενδύσεις σε προϊόντα και υπηρεσίες που στοχεύουν στην πράσινη ανάπτυξη, στοχεύοντας σε υψηλότερη αποδοτικότητα των πόρων, στην κυκλική οικονομία και στην ενίσχυση των συνολικών δράσεων για το κλίμα.

  • Η θέσπιση φορολογικών κινήτρων για την ανάπτυξη ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στον πρωτογενή τομέα.

  • Η θέσπιση δυνατότητας χορήγησης οικονομικών ενισχύσεων επιχειρήσεων που επλήγησαν από φυσικές καταστροφές το 2021 σε συνδυασμό με την πανδημία.

Ολοκληρώνοντας την ομιλία του, ο Υφυπουργός Οικονομικών και βουλευτής Ημαθίας, κ. Απόστολος Βεσυρόπουλος, δήλωσε: «Η Κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη αποδεικνύει σε όλο το εύρος της οικονομικής δραστηριότητας ότι η φορολογική πολιτική μπορεί να έχει και αναπτυξιακό χαρακτήρα. Στα πλαίσια αυτά ενεργοποιούμε διαρκώς μέτρα στήριξης του πρωτογενούς τομέα, με απώτερο στόχο μία γεωργία περισσότερο βιώσιμη, ανθεκτική, πράσινη και ψηφιακή. Με θεσμικές παρεμβάσεις προς όφελος των Ελλήνων παραγωγών, προς όφελος της ελληνικής περιφέρειας και των αγροτικών μας περιοχών.»Comments


logo 31.png
bottom of page