top of page

Πολυαρχιερατικό Συλλείτουργο για τον ιδρυτή της Εκκλησίας των Βεροιέων


Την Τετάρτη 29 Ιουνίου το πρωί στον πανηγυρίζοντα παλαιό Ιερό Μητροπολιτικό Ναό των Αγίων Πρωτοκορυφαίων Αποστόλων Παύλου και Πέτρου Βεροίας τελέστηκε με λαμπρότητα Πολυαρχιερατικό Συλλείτουργο προεξάρχοντος του Σεβασμιωτάτου Αρχιεπισκόπου Κρήτης κ. Ευγενίου, ο οποίος κήρυξε και τον θείο λόγο.


Στο Πολυαρχιερατικό Συλλείτουργο έλαβαν ακόμη μέρος οι Σεβασμιώτατοι Μητροπολίτες Μποτσουάνας κ. Γεννάδιος (Πατριαρχείο Αλεξανδρείας), Ναζαρέτ κ. Κυριακός (Πατριαρχείο Ιεροσολύμων), Κάτω Δουνάβεως κ. Κασσιανός (Εκκλησία Ρουμανίας), Φιλιππουπόλεως κ. Νικόλαος (Εκκλησία Βουλγαρίας), Ζουγκντίντι και Τσαΐτσι κ. Γεράσιμος (Εκκλησία Γεωργίας), ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Αμαθούντος κ. Νικόλαος (Εκκλησία Κύπρου), ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Νέας Κρήνης και Καλαμαριάς κ. Ιουστίνος (Εκκλησία της Ελλάδος) και οι Θεοφιλέστατοι Επίσκοποι Σιναΐας κ. Ιερώνυμος (Εκκλησία Ρουμανίας) και Ζνεπόλεως κ. Αρσένιος (Εκκλησία Βουλγαρίας) και ο Ποιμενάρχης μας, Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Βεροίας, Ναούσης και Καμπανίας κ. Παντελεήμων.


Στο τέλος της Θείας Λειτουργίας ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης μας κ. Παντελεήμων τέλεσε τρισάγιο υπέρ αναπαύσεως της ψυχής του προκατόχου του μακαριστού Μητροπολίτου Βεροίας κυρού Παύλου και στη συνέχεια, στο Επισκοπείο της Ιεράς Μητροπόλεως, επέδωσε τον Χρυσό Σταυρό του Αποστόλου Παύλου στους Αρχιερείς, τους οποίους και ευχαρίστησε για την συμμετοχή τους στις εκδηλώσεις προς τιμήν του ιδρυτού της τοπικής μας Εκκλησίας.


Οι λατρευτικές εκδηλώσεις, τις οποίες μεταδίδει απευθείας ο Εκκλησιαστικός Τηλεοπτικός Σταθμός «4Ε», πρόκειται να ολοκληρωθούν σήμερα το απόγευμα με τον Πολυαρχιερατικό Εσπερινό στο «Βήμα» του Αποστόλου Παύλου.


Ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης μας κ. Παντελεήμων εξέφρασε τις θερμές ευχαριστίες του προς τους Αγίους Αρχιερείς αναφέροντας μεταξύ άλλων: «Ποία φυλακή οὐκ ἔσχε σε δέ­σμιον; ποία δέ Ἐκκλησία οὐκ ἔχει σε ρήτορα; Δαμασκός μέγα φρονεῖ ἐπί σοί, Παῦλε, … Ρώμη καί αὐτή κομ­πάζει· ἀλλ᾽ ἡ Ταρσός πλέον χαί­ρει».


Στήν εὐλογημένη αὐτή χορεία τῶν πόλεων, τίς ὁποῖες ἀπαριθμεῖ ὁ θεοκίνητος κάλαμος τοῦ ἱεροῦ ὑμνογράφου, καί οἱ ὁποῖες καυ­χῶνται γιά τόν «Παῦλον, τό καύ­χημα τῆς οἰκουμένης», συναριθ­μεῖ­ται καί ἡ δική μας πόλη, ἡ Βέροια, πού δέχθηκε τόν λόγο του «μετά πάσης προθυμίας» καί πί­στευσε στόν Χριστό.


Γι᾽ αὐτό καί δικαίως καυχᾶται καί σεμνύνεται καί δοξάζει τόν Θεό γιά τή μεγάλη τιμή νά ἔχει τόν «κλη­τό» τοῦ Κυρίου ἀπόστολο, διδά­σκαλό της, ἀλλά καί νά ἔχει τήν εὐλογία καί τή χάρη νά συνεχίζει νά ἀκούει τόν λόγο του, λόγο Ἰη­σοῦ Χριστοῦ, λόγο διαυγῆ καί κρυ­στάλλινο, λόγο πού δίδει ἀπαντή­σεις σέ ὅλα τά θέματα τά ὁποῖα ἀπασχολοῦν τόν ἄνθρωπο τοῦ χθές καί τοῦ σήμερα καί τοῦ αὔριο, μέσα ἀπό τίς ἐκδηλώ­σεις τῶν Παυλείων, τίς ὁποῖες διοργάνωσε καί φέτος, γιά 28η φορά, ἡ Ἱερά Μητρόπολή μας, χωρίς τούς πε­ριο­ρισμούς τῶν προηγουμένων δύο ἐτῶν.


Καί σήμερα, ἡμέρα τῆς λαμπρᾶς μνήμης τῶν πρωτοκορυφαίων ἀπο­­στόλων, τιμοῦμε ἰδιαιτέρως τόν οὐρανοβάμονα ἀπόστολο Παῦ­λο, τιμοῦμε τόν δικό μας ἀπό­στο­λο, «ἀναθεωροῦντες τήν ἔκβα­σιν τῆς ἀναστροφῆς» του καί ἀνα­μι­μνη­σκόμενοι μέ εὐγνωμοσύνη τούς κόπους, τίς ταλαιπωρίες, τίς διώξεις, τίς φυλακίσεις, τούς κιν­δύνους καί τά μαρτύρια τά ὁποῖα ὑπέμεινε γιά νά κηρύξει τό Εὐαγ­γέλιο τοῦ Χριστοῦ σέ ὅλη τήν οἰ­κου­μένη.


Συγχρόνως ὅμως ἐμπνεό­μεθα καί ἀπό τή βεβαιό­τητα τῆς ὁμολογίας του ὅτι «πάντα ἰσχύει ἐν τῷ ἐν­δυναμοῦντι» αὐτόν «Χριστῷ», γιά νά ὑπερβαίνουμε καί ἐμεῖς τίς κρίσεις πού ἀντιμετω­πί­ζουμε ὡς πρόσωπα καί ὡς συλλο­γικότητες, «ἀφορῶν­τες εἰς τόν τῆς πίστεως ἀρχηγόν καί τελειωτήν Ἰησοῦν».


«Ἐν παντί εὐχαριστοῦντες», ὅπως ὁ μέγιστος ἀπόστολος Παῦ­λος μᾶς δίδαξε, τόν εὐχαριστοῦμε αὐτή τήν ἱερή στιγμή, στό τέλος τῆς λαμπρᾶς πολυαρχιερατικῆς θεί­­ας Λειτουργίας, γιατί μᾶς ἀξίω­σε νά τιμή­σουμε τή μνήμη του στόν περί­κλυτο αὐτό ναό τῶν πρω­τοκο­ρυ­φαίων ἀποστόλων Παύλου καί Πέτρου, στήν Παλαιά Μητρό­πολη τῆς Βεροίας, καί τόν παρακαλοῦμε ταπεινά νά μᾶς ἐνισχύει πάντοτε μέ τή χάρη καί τίς πρεσβεῖες του.


Εὐχαριστοῦμε ὅμως ἀπό καρδίας καί ἐκφράζουμε τήν εὐγνωμοσύνη μας καί πρός ὅσους συμπανηγυ­ρίζουν σήμερα καί τιμοῦν μαζί μας τόν τῶν Βεροιέων διδάσκαλο, καί πρω­τίστως τούς Σεβασμιωτάτους καί Θεοφιλεστάτους Ἁγίους Ἀρχι­ε­ρεῖς, ἐκπροσώπους τῶν πρεσβυ­γε­νῶν καί νεωτέρων Πατριαρ­χείων καί τῶν κατά τόπους Αὐτο­κεφά­λων Ἐκκλησιῶν, ὅλους τούς Σεβασμιωτάτους Ἀρχιερεῖς, οἱ ὁποῖοι τόσο χθές ὅσο καί σήμερα λάμπρυναν μέ τήν παρουσία τους τίς λατρευτικές ἐκδηλώσεις πρός τιμήν τοῦ ἁγίου ἐνδόξου ἀποστό­λου Παύλου.


Ὅλως ἰδιαιτέρως εὐχαριστῶ καί ἐκφράζω τήν εὐγνωμοσύνη μου πρός τόν Σεβασμιώτατο Ἀρχιεπί­σκο­πο Κρήτης κ. Εὐγένιο, ὁ ὁποῖος προεξῆρχε τοῦ Ὄρθρου καί τῆς πολυαρχιερατικῆς θείας Λειτουρ­γίας καί μᾶς ὁμίλησε.


Εὐχαριστῶ ἀκόμη ἀπό καρδίας καί τούς ἄρχοντές μας, τόν ὑπουργό μας, τόν εὐσεβῆ κλῆρο, τούς εὐλαβεῖς μοναχούς καί μονα­χές, καί τόν πιστό λαό πού ἐξέφρασε μέ τήν παρουσία του τόν σεβασμό καί τήν ἀγάπη του πρός τόν πρωτοκορυφαῖο ἀπόστολο Παῦ­­λο.


Θά ἦταν τέλος παράλειψη ἄν δέν εὐχαριστοῦσα καί τόν τηλεοπτικό σταθμό 4Ε, ὁ ὁποῖος μέ τίς ἀπευ­θεί­ας τηλεοπτικές μεταδόσεις τῶν λα­τρευτικῶν ἐκδηλώσεων ἐπί τῇ ἑορ­τῇ τοῦ ἁγίου ἐνδόξου ἀποστό­λου Παύλου ἀπό τή Βέροια, τόσο χθές ὅσο καί σήμερα ἀλλά καί τό ἀπόγευμα, μεταφέρει τό μήνυμα τοῦ μεγίστου ἀποστόλου Παύλου, τοῦ ἀποστόλου τῆς Βε­ροί­ας, τῆς Ἑλλάδος ἀλλά καί τῶν Ἐθνῶν σέ ὅλη τήν οἰκουμένη.


Εἴθε ὁ ἀπόστολος Παῦλος νά σκέπει καί νά διαφυλάττει τήν πατρίδα μας, τή Βέροιά μας ἀλλά καί ὅλον τόν κόσμο.

تعليقات


logo 31.png
bottom of page