top of page

Βιντεοσκοπημένο μήνυμα του Σεβ. Μητροπολίτου μας κ. Παντελεήμονος


...για την 109η επέτειο της απελευθέρωσης της επαρχίας μας.


ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ

ΒΕΡΟΙΑΣ, ΝΑΟΥΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΜΠΑΝΙΑΣ


ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΩΝ


Ἀρ. Πρωτ.: 586

Βέροια, 14 Ὀκτωβρίου 2021

† ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ

ἐλέῳ Θεοῦ Ἐπίσκοπος καὶ Μητροπολίτης

τῆς Ἱερᾶς καὶ Ἀποστολικῆς Μητροπόλεως Βεροίας, Ναούσης καὶ Καμπανίας

ΠΡΟΣ

τὸν ἱερὸν κλῆρον καὶ τὸν εὐσεβῆ λαὸν

τῆς καθ’ ἡμᾶς θεοσώστου Ἐπαρχίας.

Τέκνα ἐν Κυρίῳ ἀγαπητά,

Ἑορτάζουμε καί πανηγυρίζουμε σήμερα τά Ἐλευθέριά μας. Ἑορτάζουμε καί πανηγυρίζουμε τή λαμπρή ἐκείνη ἡμέρα, κατά τήν ὁποία ὁ ἑλληνικός στρατός μετά ἀπό πολλούς καί κοπιώδεις ἀγῶνες ἀπελευθέρωσε τήν πόλη μας καί τή Μακεδονία μας ἀπό τόν Τοῦρκο κατακτητή.


Πεντακόσια σχεδόν χρόνια χρειάστηκε νά περιμένουν οἱ πατέρες maw αὐτήn τήν ἡμέρα. Πεντακόσια χρόνια χρειάστηκε νά ὑπομένουν τίς πιέσεις, τούς διωγμούς, τά μαρτύρια, τόν βαρύ ζυγό τοῦ ἀλλοθρήσκου δυνάστου, μέχρι νά ἔρθει αὐτή ἡ ἡμέρα. Πεντακόσια χρόνια σκλαβιᾶς, τά ὁποῖα ὅμως δέν στάθηκαν ἱκανά νά κάνουν τούς προγόνους μας νά ξεχάσουν τήν πίστη τους, τή γλώσσα τους, τήν ἐθνική τους συνείδηση. Πεντακόσια χρόνια σκλαβιᾶς, τά ὁποῖα δέν μπόρεσαν νά σβύσουν τή φλόγα τῆς ἐλπίδος γιά τήν ἐλευθερία πού ἔκαιε στήν ψυχή τους καί τήν τροφοδοτοῦσε ἡ πίστη στόν Θεό. Πεντακόσια χρόνια σκλαβιᾶς, τά ὁποῖα δέν μπόρεσαν νά τούς κάνουν νά ξεχάσουν ὅτι, ἄν καί γεννήθηκαν ὑπόδουλοι, εἶχαν χρέος νά ἀγωνισθοῦν γιά τήν ἐλευθερία καί ἄν χρειαζόταν νά θυσιασθοῦν γι᾽ αὐτήν.


Ἔτσι ξεσηκώθηκαν οἱ πατέρες μας μαζί μέ τούς ἄλλους Ἕλληνες πρίν ἀπό διακόσια χρόνια καί ἔδωσαν τόν δικό τους ἀγώνα γιά νά ἐλευθερώσουν τόν αἱματοβαμμένο ἀπό τίς θυσίες τῶν ἡρώων καί τῶν μαρτύρων τόπο μας. Τί καί ἄν δέν ἐπέτυχαν τότε νά κερδίσουν τήν ἐλευθερία τους; Τί καί ἄν ἡ ἐπανάστασή τους πνίγηκε στό αἷμα τους; Αὐτοί συνέχισαν νά ἀγωνίζονται, ὄχι μόνο γιά νά ἀποτινάξουν τόν τουρκικό ζυγό, ἀλλά καί γιά νά προφυλάξουν τήν πατρίδα τους, τή Μακεδονία μας, ἀπό ὅσους τήν ἐποφθαλμιοῦσαν.


Καί μπορεῖ νά ἄργησε 90 περίπου χρόνια νά ἔρθει ἡ ἡμέρα τῆς ἐλευθερίας στόν τόπο μας, μπορεῖ νά ἄργησαν 90 χρόνια νά κτυπήσουν χαρμόσυνα οἱ καμπάνες τῶν ἐκκλησιῶν μας γιά νά σημάνουν τήν ἐλευθερία, μπορεῖ νά ἀπαιτήθηκαν περισσότερες θυσίες καί περισσότερα αἵματα προκειμένου νά ὑποδεχθοῦν οἱ πρόγονοί μας ἐλευθερωτή τόν ἑλληνικό στρατό στίς πόλεις καί τά χωριά μας, ὅμως ἡ ἐλευθερία ἦρθε τελικά σάν σήμερα πρίν ἀπό 109 χρόνια. Ἦρθε ὡς δῶρο τοῦ Θεοῦ καί τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου στό εὐσεβές Ἔθνος μας πού μέ ἀμέτρητες θυσίες διατήρησε τήν πίστη του στόν Χριστό. Ἦρθε ὡς ἀνταπόδοση στούς ἀγῶνες τῶν πατέρων μας πού ἔβαλαν πάνω ἀπό ὅλα τό κοινό συμφέρον, τήν ἐλευθερία τοῦ Ἔθνους, καί ἀγωνίσθηκαν γι᾽ αὐτήν χωρίς νά δειλιάσουν, χωρίς νά φοβηθοῦν, ἀλλά πάντοτε μέ τήν πίστη καί τή βεβαιότητα ὅτι πολεμοῦν πρῶτα «γιά τοῦ Χριστοῦ τήν πίστη τήν ἁγία» καί ἔπειτα «γιά τῆς πατρίδος τήν ἐλευθερία». Ἦρθε ὡς ἀπόδειξη τοῦ προφητικοῦ λόγου «οὗτοι ἐν ἄρμασι καί οὗτοι ἐν ἵπποις, ἡμεῖς δέ ἐν ὀνόματι Κυρίου τοῦ Θεοῦ μεγαλυνθησόμεθα», πού ἰσχύει γιά ὅσους πιστεύουν ἀκράδαντα στόν Θεό καί ἐμπιστεύονται τή βοήθειά του.


Τιμώντας καί ἐμεῖς τίς θυσίες καί τούς ἀγῶνες τῶν πατέρων μας γιά τήν ἐλευθερία τῆς πατρίδος μας, ἰδιαιτέρως φέτος, πού ἑορτάζουμε καί τήν ἐπέτειο τῶν 200 χρόνων ἀπό τήν ἔναρξη τῆς Ἑλληνικῆς Ἐπαναστάσεως τό 1821, ἄς ἐκφράσουμε τήν εὐγνωμοσύνη μας σέ ὅλους ἐκείνους πού θυσιάστηκαν στά πεδία τῶν μαχῶν γιά τή ἐλευθερία μας, σέ ὅλους ἐκείνους πού ἔδωσαν τή ζωή τους γιά νά ζοῦμε ἐμεῖς ἐλεύθεροι, ἀνεξάρτητοι καί χωρίς φόβο. Ἄς ἐκφράσουμε τήν εὐγνωμοσύνη μας στόν Θεό πού ἐνίσχυσε τούς πατέρες μας στόν ἀγώνα τους καί μᾶς χάρισε τό πολύτιμο ἀγαθό τῆς ἐλευθερίας. Καί ἄς τιμήσουμε τήν ἐλευθερία πού ἀπολαμβάνουμε καί γιά τήν ὁποία χύθηκαν τόσα αἵματα καί τόσα δάκρυα ἀξιοποιώντας τά ἀγαθά πού μᾶς προσφέρει: τή δυνατότητα νά λατρεύουμε ἐλεύθερα τόν Θεό καί νά διδασκόμεθα τήν ἔνδοξη ἱστορία τοῦ Γένους μας, ὥστε νά παραδειγματιζόμεθα ἀπό τούς ἀγῶνες καί τίς ἀρετές τῶν προγόνων μας.

Μόνο ἔτσι θά διατηρήσουμε τήν πατρίδα μας γιά πάντα ἐλεύθερη καί θά φανοῦμε ἀντάξιοι τῶν ἀγώνων τῶν πατέρων μας γιά νά τήν ἐλευθερώσουν.


Μετ᾽ εὐχῶν ἐν Κυρίῳ

Ὁ Μητροπολίτης

† Ὁ Βεροίας, Ναούσης καὶ Καμπανίας Παντελεήμων

Comments


logo 31.png
bottom of page